Domov

Zriadovateľom je Trnavský samosprávny kraj. 

Domov sociálnych služieb pre dospelých sa nachádza v obci Košúty, vzdialenej 5 km od Galanty a Sládkovičova a 35 km od Trnavy. Kapacita zariadenia je 85 klientov a 46 zamestnancov. 

DSS poskytuje nevyhnutnú starostlivosť ako stravovanie 5 až 6 krát denne, bývanie, úplnú starostlivosť, návštevu kultúrnych podujatí, poradenstvo, rehabilitáciu (relaxačné masáže, elektroliečbu, mobilizačné techniky, akupunktúru, EKG, autotrakčné lehátko a bazálna stimulácia) a pracovnú terapiu v chránených dieľňach (tkanie kobercov, pletenie košíkov, muzikoterapiu a výrobu sviečok) pre ženy a mužov s duševnými poruchami, poruchami správania, zmyslovým postihnutím, alebo kombináciou postihnutí. 

Cieľom práce v našom zariadení je:

  • Transformovať pasívne bytie klientov na aktívny spôsob bytia.
  • Priblížiť a proklamovať integrovaný humanistický prístup k mentálne postihnutému človeku – ako k hodnotnej ľudskej bytosti.
  • Poskytnúť aktívne bytie klienta s akcentom na uspokojenie „bio-psycho-sociálnych“ potrieb.

O klientov sa stará profesionálny personál zdravotných sestier, opatrovateliek, pracovných terapeutov a rehabilitačného terapeuta.  

Ako prvé zariadenie na Slovensku sme získali Európsky certifikát bazálnej stimulácie v roku 2007. 

Našim klientom pomáhame vyrovnať sa s prítomnosťou a vrátiť im pocit vlastnej hodnoty, sebavedomia a chuť do života.